Izvēlne
  Atbalsts
E-mail casinospeles@
gmail.com
  Statistika
Kopā spēlētāju: 27759
Izspēlētās spēles: 1002523

Palīdzība

„Slot machine” – spēļu automāts jeb sarunvalodā „vienrocis” ir spēle, kurā spēlētajam tiek dota iespēja iegūt laimestu, kas ievērojami var pārsniegt sākotnējo likmi. Būtībā šī ir visdemokrātiskākā spēle, kura tiek spēlēta prakstiski visās pasaules vietās, kur ir pieejams elektrības pieslēgums un nav stingru vietējo likumu vai noteikumu, kas aizliegtu šo visnotaļ vienkāršo un aizraujošo spēli. Spēles mērķis ir, griežot automāta cilindrus, iegūt uzvarošo simbolu kombināciju. Sekojoši, jo labāka kombinācija, jo lielāks vinnests. 


Spēļu automātiem var būt dažāds rotējošo cilindru un spēļu līniju skaits. Visiem uz spēļu automāta esošajiem taustiņiem ir konstantas funkcijas, kaut gan gadās arī izņēmumi. Angļu valodas versijā, uz taustiņiem parasti ir uzraksts ar funkcijas nosaukumu, kas tiks aktivizēta nospiežot noteikto taustiņu. Sekojoši ir doti taustiņu funkciju nosaukumi:
 • Spin - spēles uzsākšanas poga.
 • Bet - spēlētāja likmes ar kuru tiks spēlēts izlikšana.
 • 1 line – spēle pa vienu līniju.
 • 3 line – spēle pa trīs līnijām.
 • 5 line – spēle pa piecām līnijām.
 • 7 line – spēle pa septiņām līnijām.
 • 9 line – spēle pa deviņām līnijām.
 • Collect – spēles un spēlētāja depozīta fiksēšana līdz sekojošai fiksēšanas atcelšanai.
 • Bet one – spēle ar vienu likmi
 • Bet х2 – spēle ar likmi, kas tiek reizināta ar divi.
 • Bet х3 - spēle ar likmi, kas tiek reizināta ar trīs.
 • Bet х5 - spēle ar likmi, kas tiek reizināta ar pieci.
 • Bet Max – maksimālās pieļaujamās likmes izlikšana (maksimālā likme, ko pieļauj katrs atsevišķais aparāts).
 • Last bet – iespēja atkārtot iepriekšējo likmi.

Spēļu automātiem ir sekojoši speciāli apzīmējumi uz automāta displeja:
 • Credit – spēlētāja kredīts nosacītajās vienībās.
 • Win – jebkuras uzvarošās kombinācijas izkrišana.
 • Nothing – kombinācijas, kas nav uzvaroša, izkrišana.
 • Paid – kopējā izmaksa.

Visiem automātiem ir pievienotas tabulas, kurās ir norādītas izmaksas atkarībā no uzvarošās simbolu kombinācijas un bonusa spēļu iespējas.

Spēlējot automātus, liela nozīme ir uzkrātajiem vinnestiem jeb „jackpot”. Automāti, kuri apvienoti kopējā uzkrāšanas sistēmā tiek saukti „progresīvajiem”. Šādiem automātiem no katras transakcijas, kad spēlētājs zaudē likmi, noteikts (parasti ļoti niecīgs) procents tiek atskaitīts kopējam uzkrājumam. Sekojoši, lai izceltu lielo laimestu, spēlētājam ir jāuzgriež pati uzvarošākā kombinācija, pie nosacījuma, kad spēlētājs iz uzlicis lielāko iespējamo likmi. Tā kā, ja spēlētājs spēlē ar minimālajām vai minimāli paaugstinātām likmēm, cerību izcelt lielo „kāpostu” praktiski nav. Katrā gadījumā izredzes laimēt ir, kā nekā katra sevi cienošas amerikāņu mājsaimniece apmeklējot „spēļu elli” Lasvegasā vismaz reizi uzliek maksimālo likmi ar klusu cerību – varbūt. Un viņām arī veicās.
Sekojoši, ja esat nolēmuši spēlēt, Jums ir jāveic likme un jāiegriež spēles cilindri – nospiežot attiecīgos taustiņus, kas ir apskatīti iepriekš. Ja uz vinnesta līnijas, pēc cilindru apstāšanās ir izkritusi uzvarošā kombinācija, saņemiet vinnestu atkarībā no vinnestu tabulā noteiktās likmes un lieciet nākamo likmi.


Rulete
          

Katrā gadījumā arī tiem, kas nav pazīstami ar klasisko ruleti, ruletes spēles interneta versija nesagādās īpašas problēmas – arī šeit spēles galds sastāv no rotējoša spēles rata pa kuru lēkā bumbiņa, kā arī laukuma likmju izdarīšanai. Arī internetā tāpat kā reālajos kazino ir sastopamas dažādas ruletes spēles versijas.

Eiropas rulete

Spēles rats sastāv no 37 sanumurētām iedaļām – skaitļi no 1 līdz 37 un „zero” (0), kas neattiecas ne uz sarkano, ne melno krāsu. Uz spēles galda skaitļi no 1 līdz 36 ir sarindoti aritmētiskā kārtība trīs kolonnās. Skaitļi ir sarkanā vai melnā krāsa atbilstoši viņu krāsai uz spēles rata. Virs skaitļu kolonnām ir izvietots sektors „0”. Blakus kolonnām abās pusēs ir izvietoti seši spēles lauki, no kuriem katram ir sava nosaukums - "Even", "Odd", "18 to 36", "1 to 18", "Red" un "Black", kas attiecīgi nozīmē – pāra skaitlis, nepāra skaitlis, vairāk, mazāk, sarkans un melns. Likmes, kas tiek izvietotas šajos laukos tiek sauktas par „vienādu iespēju” likmēm. Zem iepriekš minētajiem laukiem tiek liktas likmes uz „dučiem”, šos laukus apzīmē – P 12 (pirmais), M 12 (otrais) un D 12 (trešais).

Amerikāņu rulete

Spēles rats sastāv no 38 sanumurētām iedaļām – skaitļi no 1 līdz 37 un „zero” (0) un „double zero” (00), kas neattiecas ne uz sarkano, ne melno krāsu. Amerikāņu rulete atšķiras no Eiropas arī ar spēļu galdu ar savādāk izvietotiem laukiem. Blakus kolonnām, kas ir novietotas pretim skaitļiem, ir izvietoti lauki „duču” likmēm – pirmais ducis (1 – 12), otrais (13 – 24) un trešais (25 – 36). Sekojoši ir izvietoti lauki parastajām likmēm. Galda augšējā daļā virs kolonnām atrodas sektori „zero” (0) un „double zero” (00). Kolonnu apakšējā daļā atrodas laukumi likmēm uz kolonnām, kas ir apzīmēti kā „2:1”, kas vienlaicīgi apzīmē arī laimesta likmi.

Franču rulete

Par Franču ruleti sauc Eiropas ruletes versiju, kurā gadījumā, ja izkrīt „zero” spēlētajam tiek atgriezta puse no viņa likmes un „vienādām iespējām”.

Likmes
Uz spēles galda var izdarīt sekojošas likmes: likmes uz vienu skaitli, likmes uz skaitļu grupu no 2, 3, 4, 5, 6 vai 12 skaitļiem, likmes uz kolonnu (12 skaitļi), likmes uz sarkano un melno krāsu, pāra vai nepāra skaitli, likmes uz „vairāk – mazāk” t.i. uz laukuma daļu robežās no 1 – 18 un 19 – 36. Skaidrs, ka katrai likmei ir savs risks, līdz ar ko apmaksātas viņas tiek atkarībā no iespējamā riska. 

 Skaitļu skaits    Likmes nosaukums    Izmaksas
1 skaitlis    Tiešā likme (viens skaitlis) - „Stright Up”    35:1
2 skaitļi     Likme uz diviem skaitļiem - „Split Bet”    17:1
3 skaitļi    Likme uz rindu - „Street Bet”    11:1
4 skaitļi    Likme uz stūri - „Corner Bet”    8:1
5 skaitļi    Likme uz četriem skaitļiem - „Four Bet”    8:1
6 skaitļi    Likme uz līniju - „Line Bet”    5:1
12 skaitļi    Likme uz „duci” vai kolonnu - „Dozen Bet” vai „Column Bet”    2:1
18 skaitļi    Likme uz sarkano/ melno, pāri/ nepāri, vairāk/ mazāk - „red/ black”, „even/ odd”, „low/ high bets”    1:1


Lai sāktu spēli ir jāizdara likme un jānospiež poga „Spin” (griezt) pēc kā tiks palaists ruletes iegriešanas mehānisms. Pēc tam, kad bumbiņa apstājas, gadījumā, ja esat uzvarējis, Jums tiks izmaksāts laimests. Daudzas programmas piedāvā spēlētājiem atkārtot iepriekšējās spēles likmes, kas ir izdarāms aktivizējot izvēlni „Rebet” (atkārtot likmi).


Video Poker
          

Videopokers ir vienkāršots klasiskā pokera variants, kas ir pielāgots spēlēšanai spēļu automātos. Identiski kā pokera klasiskajā variantā spēlētāja mērķis ir savākt kāršu kombināciju, kas atbilst kādai no uzvarošajām kombinācijām pēc principa, jo augstāka kombinācija, jo lielāks vinnests. Turklāt no spēļu automātiem ir pārņemts princips, ka spēlētājs spēlē pats ar sevi, t.i., šeit nav „krupjē faktora” - jūs saņemat vinnestu visos gadījumos, kad esat ieguvis uzvarošo kombināciju. 

Standarta variantā automāta grafiskās versijas augšējā daļā atrodas uzvarošo kombināciju un izmaksu tabula, vidējā daļā – ekrāns ar spēlētāja kārtīm. Apakšējā daļā atrodas trīs indikatori, kas parāda spēlētāja rēķina stāvokli (Credit), vinnesta summu par pēdējo partiju, ja tāda ir, protams (Win) un notiekošās spēles likmi (Bet).

Sākotnējā likme tiek izdarīta ar taustiņu „Bet One”. Izmantojot taustiņu „Bet One” atkārtoti spēlētājs palielina savu likmi par vienu nosacīto spēles likmi, kamēr nospiežot taustiņu „Bet Max”, spēlētājs izvēlas maksimālo iespējamo likmi, ko pieļauj noteiktais automāts. Turklāt jāņem vērā, kad gadījumā, kad ir sasniegta maksimālā likme – izdarot likmi ar „Bet Max” vai daudzkārtēju „Bet One” nospiešanu, nospiežot taustiņu „Bet One” spēlētājs atgriezīsies pie sākotnējās minimālās likmes.

Izdarot izvēlēto likmi, lai uzsāktu spēli tiek nospiests taustiņš „Deal” kā rezultātā spēlētājs uz automāta ekrāna saņem sākotnējo kāršu kombināciju, kura var tikt mainīta atkarībā no spēlētāja uzskatiem. Gadījumā, ja spēlētājs vēlas pieturēt kārti, t.i., ir viņu nemainīt, tiek nospiests taustiņš „Hold” vai arī vienkārši „nospiežot” attiecīgo kārti. Lai turpināta spēli, vēlreiz tiek nospiests taustiņš „Deal” un tiek nomainītas nefiksētās, t.i., maināmās kārtis. Sekojoši gadījumā, ja jaunā kombinācija ir uzvaroša, spēlētājs uz sava rēķina saņem vinnestu atkarībā no vinnestu tabulā noteiktās likmes, turklāt likmes ir atkarīgas piedāvātā pokera veida.

Vinnesta gadījumā spēlētājam var tikt piedāvāts turpināt spēli, riskējot ar vinnēto summu un to dubultojot, nospiežot taustiņu „Double” un dubultojot likmi vai nospiežot taustiņu „Collect” un paņemt vinnestu. Nospiežot taustiņu „Double” spēles ekrānā parādīsies piecas kārtis, no kurām kreisā malējā kārts būs atvērta. No atlikušajām četrām kārtīm spēlētājam ir jāizvēlas viena kārts, kur sekojoši atvērt. Ja izvēlētā kārts ir lielāka par jau atvērto – vinnests tiek dubultots, ja mazāka, tad zaudēts, vienādu kāršu gadījumā – neizšķirts. Turklāt spēlētājs var dubultot likmi vairākas reizes pēc kārtas, atkarībā no automāta pieļaujamā limita. Tāpat ir atsevišķi kazino, kas piedāvā riskēt tikai ar daļu (pusi) vinnesta. Tādā gadījumā piedāvājot funkciju „Double Half”.

Tāpat ir pieejami arī videopokera varianti, kur tiek piedāvāts spēlēt līdz pat 100 spēlēm vienlaicīgi. Atšķirībā no klasiskā varianta šādos gadījumos tiek piedāvātas vairākas līnijas ar piecām spēļu kārtīm. Kārtis tiek izdalītas uz vienas līnijas, kamēr to nomaiņa notiek uz visām līnijām atbilstoši uz pirmās līnijas maināmo kāršu pozīcijām. Tādejādi palielinot iespēju ar maināmo kāršu palīdzību iegūt uzvarošās kāršu kombinācijas. Katrā gadījumā eksistē ļoti daudz šīs spēles variāciju, tā kā mēģiniet, testējiet un atrodiet sev piemērotāko.

Zemāk ir pievienotas saites uz vairākām flash video pokera spēlēm, kur Jūs vienkāršotā veidā varat iepazīties ar spēles būtību vai arī vienkārši tāpat "aiz nav ko darīt" pamētāt kārtis, ja Jūs ar šo spēli jau esat pazīstami. Vēlam veiksmi kazinogames.lv
  Valodas
LV EN RU
  Autorizācija
  RSS Jaunumi
RSS Jaunumi
Udens dzilurbuma ierikosanas darbi

Spices ierikosana Remonts,skalosana neaizaugoss spices filtrs